Musica Orbis 2014 - UC Berkeley Symphony Orchestra (USA)

Hudba
Dirigent: David Milnes. Na programu: A. Copland: Apalačské jaro, G. Gershwin: Američan v Paříži, D. Šostakovič: Symfonie č. 10.
Termíny