Umění posledních dynastií čínských císařů

Volný čas
Ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění. Období posledních dvou čínských dynastií císařů Ming (1368–1644) a Čching (1644–1911) stabilizovalo velké území „Říše středu“ a postupně jej izolovalo od okolního světa. Čína v tomto dlouhém období ztratila kontakt s technickým rozmachem Západu, ale dala světu své nejslavnější stavby a umělecké výtvory, mezi něž bezesporu patří Zakázané město v Pekingu, hrobky Mingů u Nanjingu a Pekingu nebo zahrady v Sučou. Přednáška zahrne císařské stavby v hlavních městech říše i další významné stavby ve vzdálenějších provinciích říše, kam výtvarný styl císařského dvora snadno pronikal. Stranou pozornosti nezůstanou ani důležité muzejní artefakty jako malby, nábytek, porcelán, lakované předměty nebo řezby v kameni. Přednáší RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
Termíny