Koncert populární a taneční hudby

Hudba
Účinkují žáci Základní umělecké školy B. M. Černohorského.
Termíny