Nikola Ivanov: Později než zapomenu

Výstava
Chronofobie jako chorobný strach z plynutí a redukce životního času. Výstava se tímto fenoménem zabývá v kontextu vztahu mezi realitou a její technickou reprezentací: zkoumání uvědomování si limitů vlastní percepce za pomoci dekonstrukce promítaného obrazu, jenž se snaží reflektovaný jev důsledně simulovat. Výstava bude prezentovat prostorovou instalaci spolu s videoprojekcí.
Termíny