Role ženy v 21.století

Kurzy, vzdělání, konference

Naše historie přisoudila ženám roli, která jim zůstala až do dnešních dnů. Přestože si to ženy neuvědomují, svou roli mohou dnes využít k tomu, aby doslova změnily celý svět. Ale mnohým bude určitě stačit, když si uvědomí, jak mohou dosáhnout změn v rodině. Přijďte si poslechnout, jak si samy můžete rozhodnout o tom, jakou roli v rodině, ale i v společnosti budete hrát.  


Termíny