PÉČE O SBÍRKOVÝ FOND

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Odkrývání tajemství konzervátorského řemesla. Přednáška Mgr. Dany Modráčkové, konzervátorky a restaurátorky, se bude věnovat šetrnému zacházení s muzejními exponáty a jejich optimálnímu uložení.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny