Victorian Values/Viktoriánské hodnoty

Volný čas
Varieté odhalující temnou část viktoriánské éry. Pro některé lidi představovaly viktoriánské hodnoty odměnu za tvrdou práci a průmyslový rozvoj, pro jiné pak znázorňovaly vykořisťování, dětskou práci a každodenní boj o přežití. Pro každého ale představovalo pravidelné Varieté možnost uvolnění a satirického pohledu, který činil život snesitelnější. Představení, které skrze originální dobové nahrávky a písně vzdává hold žánru varieté, cesta skrze temnou část vlády královny Viktorie - dětskou práci, prostituci, továrny a zkušenost s odlišnou stránkou viktoriánských hodnot. Od 12 let.
Termíny