Jiří Pánek - Mapy v komunitním rozvoji

Volný čas
Vytváření vlastní mapy má silný efekt na skupinu, která se na její tvorbě podílí. Členové komunity mají možnost nejen myslet v prostorových souvislostech, ale také nově vnímat své okolí v jiném světle a doslova jej umístit na mapu. Beseda představí jak probíhá komunitní mapování v Keni, Jižní Africe i v České republice.
Termíny