Plán D

Divadlo
Snažíme se uspokojit naše pudy bez újmy a následků. V Japonsku prudce klesá porodnost, přichází atomizace společnosti a syndrom celibátu. Podle odhadů se poslední Japonec narodí 3011. Čeká nás podobný trend i u nás ?
Termíny