SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ HRAVÉ VÝSTAVY BÁCHORKY A POHÁDKY SPISOVATELKY BOŽENY NĚMCOVÉ

Výstava

Kulturní program připravila Agentura Anny Řehákové. Výstavu realizovalo: Centrum rozvoje Česká Skalice, o.p.s., ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové – katedra výtvarné kultury a textilní tvorby a Střední školou oděvní, služeb a ekonomiky z Červeného Kostelce. Projekt finančně podpořila MAS Mezi Úpou a Metují a státní zemědělský intervenční fond z Programu rozvoje venkova. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Termíny