NOTOVÁNÍ

Hudba

Výsledky své celoroční práce předvedou účastníci činnosti hudebních a pohybových zájmových kroužků, sborů a souborů, které pracují v SVČ Bájo Česká Skalice. Koncert je spojen se slavnostním předáváním osvědčení.

Termíny