PŘEDNÁŠKA: ANTONÍN ČERYCH – ZAKLADATEL

Volný čas

Příběh světaznalého muže – od tovaryše, hostinského, podnikatele, investora, starosty, mecenáše k mezinárodnímu velkopodnikateli – zakladateli slavného rodu Čerychů. Uslyšíte mj. o jednání s Bismarckem, setkání s císařem Františkem Josefem I., povýšení Nechanic na město, neúspěch při prosazení stavby železnice do Prahy, odchod na Českoskalicko… Vše vystihuje jeho životní krédo: „Největší neštěstí člověka je lenost“. Žádná ztráta jej nikdy neodradila, nad úspěchy nezpyšněl… Autor přednášky je Václav Pražák, zakládající člen Společnosti ochránců památek ve východních Čechách, o.s.

Termíny