Max Brod. „Vynález“ Pražského kruhu

Volný čas
Pražský německý kruh, byl velmi úspěšným literárním volným uskupením, které dodnes významně ovlivňuje recepci německy psané literatury. Mezinárodní konference se zaměří především na působení Maxe Broda. Na základě nového souborného vydání díla Maxe Broda, které vyšlo péčí spolupořadatelů konference (Hans-Gerd Koch a Hans-Dieter Zimmermann), dojde nejenom ke kritickému přezkoumání konceptu Pražského kruhu, konference se soustředí zejména na působení Maxe Broda, který v Praze sehrál ústřední roli coby literát, publicista a novinář, překladatel, politik, ale také prostředník v literárních, hudebních a humanitněvědných kruzích (Prof. Dr. Steffen Höhne, Weimar).
Termíny