Velkomoravské dny s cyrilometodějskou poutí

Volný čas
Přijmete naše pozvání na Cyrilometodějskou pravoslavnou pouť, která se uskuteční dne 24. 5. 2014 od 10 hodin na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Po celý víkend také proběhnou Velkomoravské dny, které představí dobový tábor raného středověku z období Velké Moravy. Seznámí vás s životem v této době za pomoci ukázek dobových řemesel, ukázkami bojových taktik s možností praktického vyzkoušení výstroje a výzbroje raně středověkého válečníka. Páteční den 23. května je určen školním kolektivům, kteří budou mít program doplněn o představení práce archeologů. Raně středověký tábor bude veřejnosti otevřen na Slovanském hradišti po celý víkend, kdy můžete také využít prohlídky expozice II. pavilonu - kostela a procházky po exteriérech hradiště.

Termíny