O ovečkách a zbojníkoch

Volný čas
V sobotu 14. června 2014 od 11.00 hodin si nenechte ujít akci "O OVEČKÁCH A ZBOJNÍKOCH". Zveme příznivce lidové kultury, tradic a starobylého života valašského do Expozice Karpatského salašnictví v Držkové na vystoupení žáků ZUŠ ze Zlína s pásmem "O ovečkách a zbojníkoch. Vystoupí dramatický obor a cimbálová muzika Strunečka. Více informací na www.salasnictvi.cz

Termíny