KRAJINOU DOMOVA

Volný čas
Komponovaný pořad k Roku české hudby ALFRED STREJČEK – recitace, HALINA FRANTIŠÁKOVÁ – housle DANIEL WIESNER – klavír Program: Skladby A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka a dalších hudebních skladatelů a výběr z textů K. Čapka, J. Seiferta, J. Kainara, J. Nerudy aj. Hala Vincentka Po ukončení programu v hale Vincentka se uskuteční pietní vzpomínka okrašlovacího spolku u pamětní desky Marie Calmy Veselé u Vily pod lipami. Účinkuje: Alfred Strejček a Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka.

Termíny