Setkání s hudbou - Martin Kobylík

Volný čas
Klavírní recitál. Slovem provází Martin Kobylík. Oblečení neformální, místa nejsou číslovaná. Akce se koná pod záštitou místostarosty Rudolfa Seiferta.

Termíny