Karpatské dědictví – příroda, lidé a kultura

Volný čas
Multimediální „zážitková“ výstava zaměřená na Karpaty, nejrozsáhlejší horský systém Evropy.

Termíny