Hrdinství, potřeba dnešní doby

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška  •  Plout proti proudu  •  Být svobodný •  Z čeho se rodí sebedůvěra?.  Místo konání: Nová Akropolis, Pařížská 1, Ústí nad Labem.  Vstupné: 110 Kč (studenti a důchodci 85 Kč)
Termíny