Pocta Roku české hudby

Hudba
Vystoupí: Filharmonie Hradec Králové, Andreas Sebastian Weiser (N) - dirigent.
Termíny