Jagellonci v Kutné Hoře

Volný čas
Prohlídka zahrnuje návštěvu královského paláce ve Vlašském dvoře, kapli v Sankturinovském domě, návštěvu kostela Matky Boží Na Náměti a procházku městem za památkami z doby Jagellonců.
Termíny