Noc kostelů - KC Klíč

Volný čas

18:00   Úvodní slovo a přivítání návštěvníků

18:15   Po celý večer se mohou návštěvníci podívat na Křesťanský film o životě Ježíše Krista 

Nabídku knih z nakladatelství Advent Orion

Prezentaci Klubu zdraví 

Zaposlouchat se do čtení knihy „Velká naděje“

Prohlédnout si výstavu Biblí a knih určených k jejímu studiu

Zastavit se v dětském koutku, kde mohou slyšet biblický příběh

Ztišit se, a dovolit, abychom se modlili za jejich problémy  

Přijmout drobné pohoštění

22:30   Společná modlitba za město, přátele a návštěvníky 

Termíny