Labyrintem pražského tajemna

Výstava
Výstava zdrojových obrazových materiálů ke knize Pavla Růta Labyrintem pražského tajemna. Vystavené materiály mapují jednotlivá uskupení umělců z přelomu století, zaobírajících se náměty na hranici reality a fantaskního světa a pražskou literaturu od druhé poloviny 19. století do 2. světové války. Krom těchto „prvotních“ pramenů pokrývají i „sekundární“ zdroje, tedy knihy reflektující Prahu v daném období. Komplet nabízí dostatečně reprezentativní sondu do literární a výtvarné podoby fantaskní a romantické Prahy.
Termíny