Přivítání A. V. E. Valdštejna

Volný čas
purkmistrem města, městskou radou a hosty.
Termíny