Alfred Kubin a Sascha Schneider - Démoni ze země nevědomí

Výstava
Společná výstava Alfreda Kubina (1877–1959) a Saschi Schneidera (1870–1927) je první světovou premiérou představující reflexi jejich díla ve vzájemných souvislostech. O Alfredu Kubinovi, který se narodil v Litoměřicích, a dnes patří k významným průkopníkům symbolismu, víme téměř všechno. V jeho díle se nalézají pro české prostředí četné paralely (např. Josef Váchal), zatímco Sascha Schneider, který se narodil v Rusku, zůstává pro zdejší publikum neznámým německým autorem bez bližší vazby na naše prostředí. Výstava je tedy pojata jako polemická laboratoř, jejímž motivem je ukázat, jak oba malíři zásadním způsobem utvářeli diskurz četných „ismů“ na přelomu 19. a 20. století. Ačkoliv ho každý formoval trochu jinak a z jiných pozic, jak u Kubina, tak u Schneidera jsou zajímavá zejména stylová a psychologická východiska, jejichž analýza může hodně napovědět o duchovním klimatu na přelomu 19. a 20. století.
Termíny