Šestý rynholecký festiválek - integrační divadelní happening

Divadlo

S pestrou nabídkou alternativních aktivit. Spatříte herce s mentálním postižením společně s jejich profesionálními kolegy, dále se budete moci zúčastnit například výtvarné a divadelní dílny pro děti i dospělé. Navštíví nás různé skupiny přátel se znevýhodněním. A večer se těšte na hudební překvapení!

Součástí festiválku bude výstava fotografií a obrazů lidí s mentálním postižením, vzniklých během projektu Divadelní tvorba ve specifické skupině, ve kterém od února 2014 pracuje 18 studentů vysokých uměleckých škol, jež se individuálně věnují umělecké tvorbě s lidmi se znevýhodněním, např. s lidmi s mentální retardací, se seniory, s lidmi s psychózou apod. Historie našeho tvůrčího profesionálního uskupení sahá do roku 2001, kdy v České republice vznikl ojedinělý divadelní projekt s názvem Divadelní tvorba ve specifické skupině (dříve pod názvem Divadlo jako socializační možnost). Připravujeme integrovaná autorská představení s herci s mentálním znevýhodněním - na divadelních prknech společně vystupují herci s postižením i herci profesionální. Od tohoto roku na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v rámci specializace pracujeme se studenty na jejich tvůrčích integračních úkolech s různými skupinami lidí s postižením. A to díky podpoře Centralizovaného rozvojového projektu MŠMT.

Festival bude probíhat v areálu rodinného domu č.p. 57 na návsi mezi poštou a obecním úřadem.

Více info na www.dvn.cz, dvn@dvn.cz nebo na 604 924 942.

Kontakty

www.dvn.cz

Termíny