Prohlídka expozic a výstav VČM a zámeckých prostor, zpřístupněna bude vyhlídka na zámecké věži i zámecká kaple

Volný čas
Termíny