Májové slavnosti - Improopičárna

Divadlo
Impro opičí dráha složená za čtyř stanovišť. Na každém stanovišti se zdržíte hodinu a naučíte se jednu novou formu improvizace. Na závěr pak bude následovat společné vystoupení.
Termíny