Manželství a partnerství před zákonem

Volný čas
Jaká jsou práva a povinnosti manželů, nesezdaných párů a rodičů podle nového občanského zákoníku. Přednáška s Mgr. Radkou Korbelovou Dohnalovou, Ph.D.
Termíny