Karty 2014

Divadlo
Již podruhé proběhne na prknech Divadla na Orlí ukončení sezony absolventů muzikálového herectví, tentokráte ateliéru MgA. Stana Slováka. Čeká vás program připravený samotnými studenty a na závěr předání "karet" od divadla nastupujícímu ročníku muzikálových herců doc. Sylvy Talpové.
Termíny