Noc kostelů

Volný čas
Program: mše svatá, vyzvánění zvonů, úvodní slovo P. Ing. Mgr. Jana Kuníka a starosty města Ing. Josefa Vondráška, sedmero zastavení vně a sedmero uvnitř kostela (komentovaná prohlídka zajímavých památek - Mgr. I. Hoyerová), výtvarné dílny pro děti, koncert Třemšínských kvítek, varhanní improvizace. Zakončení večera bude patřit zvonům.
Termíny