Slepá noc klepá mi na dveře

Volný čas
Večer, kterým si chceme připomenout Františka Vinanta, českého básníka a spisovatele (1934-1980), dnes pozapomenutého, a jeho poezii, odrážející onu nepříliš šťastnou dobu, v níž mu bylo žít. Verše z nedávno vydaného výboru z díla, verše osobitého rukopisu, převážně z pozůstalosti, si zaslouží být slyšeny.
Termíny