Přendite si splknót

Volný čas

Pozor na to! Vlake dnes jezdijó rychlo!

Já se fšeckém z vás přeznám hneď na začátko, že toď to pravdo z nadpiso - s radosťó přepominám  - v docho náplně našé ochranné známke Hanácké ambasáde! Zameslele ste se negde nad tém, jak přiznačny a symbolicke  pravdivy je toto rčeni? "Ja!  Kamaráde, senko  milé,  nesmiš  dlóho čekat. Vlake dnes jezdijó rechlo - teda rychlo, ináč jak za našéch let!"

Me starši to poznáváme a vnimáme ve vnitřni  hlóbce a pře tém vizem, že naši mladi, děcka a vnuci góór! - jenom mávnó rokó!

Ale oni na to přendó - ta jak me - jenom co trošinko dospějó,  nebo - zestárnó! Já dež sedno do Pendolina, tak hneď zpomeno na Slovenskó strelo, na parni lokomotive co táhale rychlike přes republiko a měle dva metre vesoky červeny kola, na šibovaci mašinke če  náklaďáčke kerém sme stačele a otikale vedle nich po cestě, sakra e na teho pana "Štifnzóna" - kde až to páro převedl - a ona přenesla  revolučni dobo!

Toš tak te vlake patřijó dneská ke fšeckém tem synonymum a přerovnánim pokroko a mně se to  lébi néjonom proto, že je to moc a moc pravdivy, ale že sme to me v řadě generaci eště stačele sami zažet. A o nás na Hané to frčelo - bodéď be né, samá rovina! Muj stréček Hipru ze Mlače ďál vlakvedóciho na dráze a jak jezdile s Hrobé Senice do Litovle, tak vekládal takové vtip: o Hodlec předjižděle  panimámo s nušó na zádech co spichala na trh do města, tak přebrzdile a volaji: "poďte si sednót!... tetino!"-  že ji zastavijó a svezó jo.  A ona bez zdrženi na ně volá -  "ja, sednót, copak nevizete, jak spichám ať to stihno"?

To je ten základ: stihnót to! Stihat - a stačet na to, ať sme "in" - jak se dneská říká! Máme se na co odvolat, jenom se poohlidnót,  jak šekovni bele naši dědci a taťci třeba zrovna v té době páre - a co oďále za dive na té našé Hané ze železnicó!

No vizete. A so o teho.  XX Přendite si splknót!  Máme to 19. června od 18.oo h na KM v Litovle - a co meslite - no po tech 1OO letech železnice v Litovle a okolo to pěkně rozeberem. Zkrátka bode to o tém, ať nám neojede vlak! XX

 

Ož se těšime, ambasadoři, Hanácká mozeka a já s něma fšeckéma - váš Zdenek Brané.

Účinkují

Hanácká ambasáda, Hanácká mozeka

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny