Projekt řetězového provázení zámkem ve spolupráci se ZŠ Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou

Volný čas, Pro děti

Prohlídky v rámci řetězového provázení dětmi proběhnou na zámku Jaroměřice nad Rokytnou ve dnech 20. až 23. května v termínech 9.00, 11.00 a 13.00 a v sobotu 24. května v termínech 9.00 a 13.00. Děti budou provázet v barokních kostýmech a budou si předávat návštěvníky zámku v jednotlivých místnostech prohlídkové trasy A. Srdečně zveme návštěvníky, aby spolu s námi prožili netradiční zámeckou prohlídku, tak jak si zámek v době baroka představují děti.


http://www.zamek-jaromerice.cz/

Od května do června 2014 bude na státních zámcích Jaroměřice nad Rokytnou, Telč, Náměšť nad Oslavou a na státním hradě Lipnice probíhat projekt řetězového provázení, který je podpořen z programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identity (NAKI) pod názvem Vzdělávací role Národního památkového ústavu: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče o kulturní dědictví České republiky.

Pro řetězové provázení je příznačné, že na prohlídkové trase se návštěvníci průběžně setkají s několika průvodci, kteří se střídají ve výkladu. Tato forma je velmi dobře využitelná v případě, že role průvodců je svěřena dětem. Princip řetězového provázení není na našich památkových objektech ničím novým, na některých památkách má mnohaletou tradici. Letošní zkušenosti s tímto typem provázení jsou specifické tím, že budou zdokumentovány, vyhodnoceny a zveřejněny v rámci výstupů výše uvedeného projektu NAKI.

Projekt řetězového provázení na památkových objektech Kraje Vysočina si klade za cíl zviditelnit význam historické památky pro místní komunitu a propojit výuku regionální historie na školách s osobní zkušeností žáků. Pro každý objekt je proto zpracován specifický postup řetězového provázení, vycházející z podmínek a charakteru objektu a z požadavků a možností škol. Na projektu, do něhož jsou zapojeny školy působící v místě jmenovaných památkových objektů, spolupracují odborní pracovníci ÚPS České Budějovice a ÚOP v Telči, koordinátora projektu.

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

V Jaroměřicích nad Rokytnou máme dlouholeté zkušenosti s programy a prohlídkami pro děti, řetězové provázení je ovšem novinkou. Role průvodců se ujmou žáci dramatického kroužku místní ZŠ Otokara Březiny.  Příprava začala už na podzim 2013, kdy si žáci prošli prostory zámku. Následně se formou dramatických her seznamovali s jednotlivými tématy, na něž bude kladen důraz při řetězovém provázení. Od konce března budou zkoušky zaměřeny na práci s textem, v květnu příprava vyvrcholí celodenním soustředěním na zámku.

Termíny