Komponovaný večer Davida Cajthamla

Volný čas
David Cajthaml vystudoval architekturu a scénografii u věhlasného profesora Josefa Svobody na VŠUP v Praze, je malířem, grafikem, spisovatelem, básníkem, výtvarným deníkářem a v neposlední řadě svébytným muzikantem. Jeho duše není ukotvena konkrétní dobou, byť je známo, že se narodil roku 1959 a proplouval různými životními peripetiemi, které ústí v jeho bilanční výstavě s názvem Dým v místnosti zahaluje nahé tóny v letohrádku Hvězda v roce 2012. Mezi jeho zásadní díla patří zejména výtvarná kniha Mořská dívka či bibliofilie Lesní kresby.
Termíny