Poetický večer

Volný čas
Poetický večer s verši Dany a Pavla Šubrtových.
Termíny