Veronika Mayer: Scattering

Výstava
Čidla rozmístěná v galerii snímají během dne světelné frekvence a výsledky měření jsou v reálném čase převáděny na zvuk. Časový průběh světelných (a dalších) dějů v prostoru - sluneční záření, mraky, umělé světlo, stíny a pohyb, nebo přítomnost diváka, ovlivňují parametry akustiky prostoru. Zvuk reaguje na světelné podmínky a počítačový systém průběžně zpracovává data pro tvorbu proměnlivé zvukové krajiny. Mechanické úměrnosti bolestivého sluchového zážitku odpovídajícímu vysoké intenzitě slunečního záření systém zabraňuje kombinací transformace živých dat světelného spektra a pečlivě komponovaných procesů, vytvářející pomalou a citlivou choreografii “rozptýleného” zvuku a světla. Sonifikace přechodu od jasného světla ke tmě reflektuje nejen formální otázky a estetiku zvukového umění.
Termíny