Alva Hajn - sochy a objekty

Výstava
V rámci letošního Roku Alvy Hajna uspořádaly Galerie města Pardubic na Příhrádku a Galerie FONS na Pernštýnském náměstí společnou dvojvýstavu mimořádné umělecké osobnosti a členu neformálního pardubického sdružení Staří psi – Alvu Hajnovi (1938-1991). Výstavu připravili kurátoři Pavel Šmíd a Jan Adamec. Mimořádný dík patří paní Vladaně Hajnové, pečující o odkaz svého zesnulého otce. K výstavě budou mít návštěvníci k dispozici dva čerstvě vydané reprezentativní katalogy s texty zajímavých osobností, např. Milana Knížáka, Pavly Závodné či Štěpána Málka. Katalogy uvozuje přehled tvorby Alvy Hajna z pera Martiny Vítkové.
Termíny