František Kánský

Výstava
Výstava vznikla z dokumentů které Památník Lidice získal v říjnu 2012 z pozůstalosti Františka Kánského. Tento četník byl na jaře 1941 převelen jako dozorce do kárného pracovního tábora v Letech, z něhož se stal sběrný a posléze cikánský tábor. Tamější službu vykonával podle vlastního vyjádření „se sebezapřením“, nedobrovolně. Když se vrátil zpátky k četnictvu, zachránil během nacistické okupace řadu spoluobčanů před zatčením, případně před smrtí.
Termíny