After Dark

Výstava
V jakémkoli právě prodělaném dramatu lidských duší se člověk i civilizace sama společně ocitají v nerozpoznatelném řečišti obvinění, viny, trestu, pokání a odpuštění, pokory a pomoci. Tragédie vždy pootevírá nový horizont. Ty, které proud unese dál, setrvávají v obraze onoho traumatu, od jehož podoby se nedokážou oprostit. Jen vynoří-li se společnou vůlí duše zpět na hladinu, nadechnou vzpomínku předkatastrofického světa, mohou dojít skutečné katarze a vytvořit obraz nový, obraz uzdravený.
Termíny