Alva Hajn - Obrazy

Výstava
Výstavy ALVA HAJN – OBRAZY a ALVA HAJN – OBJEKTY jsou společným projektem Galerie FONS a Galerie města Pardubic, jehož cílem je připomenout nebo lépe řečeno vrátit do povědomí rozsáhlé dílo tohoto významného umělce našeho regionu. Současně probíhá i výstava Alvy Hajna ve Východočeské galerii, která prezentuje díla z jejích sbírek.
Termíny