Prostějovské dny hudby - komorní koncert

Hudba
Účinkují: P. Přikrylová - zpěv, E. Müllerová - klarinet, B. Onderková - violoncello, D. Drápelová - klavír.
Termíny