Buchlovská spirála - stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech. Netradiční prohlídkový okruh

Volný čas

Nová, výběrová prohlídková trasa se zaměřuje na složitý postupný stavební vývoj hradu s těžištěm ve středověku. Opírá se přitom o aktuální stav poznání.


Návštěvníkům je prezentována především vnější podoba hradu, a to z míst, která byla doposud veřejnosti nepřístupná. Na základě stavebních spár, zbytků omítek, otisků zaniklých konstrukcí apod. se návštěvník vydá po stopách práce dávných stavebních hutí, ale i požárů a dobyvatelů hradu. Výklad je doplněn kresebnými rekonstrukcemi dřívějších podob hradu z konkrétního místa pohledu.

Netradiční prohlídková trasa je směřována zčásti i do interiéru, a to do nejhodnotnějších středověkých prostor hradu. Prohlídka je ukončena na vyhlídkové terase, ze které bude možno přehlédnout celý komplex hradu i významné památky v okolí.

Tato prohlídková trasa je výběrová, limitovaná počtem osob a je určena především pro zájemce o poznání středověké architektury a dějin historických staveb. Průvodcem je odborný pracovník NPÚ - ÚOP Kroměříž. V ceně vstupného je publikace Buchlovská spirála – stavební vývoj hradu Buchlova v obrazech.

Informace Termíny prohlídek:
  • 17. - 18. května
  • 14. - 15. června
  • 20. - 21. září
  • 4. - 5. října
Časy prohlídek:
  • 10.00, 12.00 a 14.00 hod.

Doba prohlídky:

  • 60 minut

Počet osob: max. 15

Cena: 150/100 Kč

Rezervace: tel. 572 595 161, 725 377 374, e-mail: buchlov@npu.cz

Jen do naplnění kapacity prohlídky. Děti od 12 let.

Předem objednaní účastníci jsou pro prohlídkový okruh upřednostněni!

Informace s ukázkami z publikace na hradním webu ZDE.

Termíny