Lázeňství jako fenomén ducha i těla

Volný čas

Ve druhé polovině měsíce května se uskuteční první část tematického cyklu Lázeňství jako fenomén ducha i těla, který pořádá NPÚ ÚOP v Pardubicích při příležitosti celorepublikového projektu Rok lázeňské architektury.


O barokní epoše lázeňství pohovoří při této příležitosti Mgr. Kateřina Křížkovská z NPÚ ÚOP v Pardubicích, jejíž přednáška se koná dne 15.5.2014. Typologii a vývoji architektury lázní v 19. století se bude dne 29.5.2014 věnovat Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. z Ústavu historických věd Univerzity Pardubice.

Další informace k přednáškám viz informační leták, více o Roku lázeňské architektury viz webové stránky projektu.

Termíny