Jana Doležalová: Člověk bez nosorožce

Výstava
Instalace Jany Doležalové Člověk bez nosorožce propojuje autorčiny úvahy o funkci, ideové náplni, formě a dopadu sochy ve veřejném prostoru s tématy, která jsou v její tvorbě dlouhodobě přítomná. Zabývá se především vztahem člověka k přírodě a pozicí jedince v rámci společenství. K nastoleným otázkám se vyjadřuje jako absolventka Ateliéru monumentální tvorby AVU, ale především jako autorka s aktivním lidským a občanským přístupem.
Termíny