Příběhy předmětů - Andrea Junková: Zlato v mohylách střední doby bronzové

Volný čas
Předměty z drahých kovů, především ze zlata, ukládané do hrobů s ostatními milodary vždy přitahovaly více pozornosti než jiné nálezy. Pro svou výjimečnost a cennost byly v minulosti často jedinými předměty, o nichž se psalo. Přednáška seznámí posluchače s nálezy zlatých předmětů z výzkumů mohylových hrobů českofalcké mohylové kultury v západních Čechách.
Termíny