Jak dobře lhát? Média a umění duševního šermu

Volný čas
Přednáška z cyklu Umění dívat/vizuální kultura v soudobé společnosti. Přednáší Martin Švantner (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy).
Termíny