Brouci

Výstava

BROUCI

z entomologické sbírky Ing. Václava Koženého, CSc.  (Žleby)

doplněná fotografiemi RNDr. Antonína Kůrky (Mladá Boleslav)

(20.5. - 24. 8. 2014)

vernisáž v úterý 20. května 2014 od 17.00 hodin

 

Regionální muzeum v Kolíně Vás srdečně zve na výstavu „Brouci“, která bude zahájena vernisáží dne 20. května a potrvá do 24. srpna 2014. Výstava, jejímž autorem je Ing. Ivo Rus z přírodovědného oddělení kolínského muzea, je určena odborníkům i široké veřejnosti.

V prostorách Červinkovského domu budou po dobu třech měsíců prezentovány vybrané exponáty převážně ze soukromé sbírky Ing. Václava Koženého, CSc. darované Regionálnímu muzeu v Kolíně v roce 2011, jež čítá 7000 brouků a jiného hmyzu z celého světa. Několik exponátů muzeu zapůjčil také Ing. Pavel Vonička z Liberce.

Výstava představí brouky pěti čeledí – tesaříky, střevlíky, roháče, nosorožíky a chrobáky. Návštěvníci se prostřednictvím panelů seznámí s morfologií a taxonomií brouků, prohlédnou si tematické fotografie RNDr. Antonína Kůrky a nezbytné vybavení a pomůcky entomologa. Zcela unikátně zde bude k vidění 7 z 10 největších druhů brouků světa. Pozornosti návštěvníků jistě neunikne největší vystavený exponát, Herkules antilský (Dinastes hercules), jenždosahuje délky až 19 cm.

Další dokumenty k akci

  
Termíny