Přednáška - Barokní církevní památky na Českobrodsku

Kurzy, vzdělání, konference

 

Přednáška bude věnována sakrální barokní architektuře, sochařství a malířství na Českobrodsku. Zaměřena bude zejména na architekturu a uměleckou výzdobu vybraných kostelů z území regionu (v Českém Brodě, Štolmíři, Tuklatech, Přistoupimi, Poříčanech aj.) a působení sochařských dílen rodiny Katterbauerů, Jana Jiřího Šlanzovského a Ignáce Františka Platzera.

Přednášející: Mgr. Vladimír Rišlink,Regionální muzeum v Kolíně

Místo konání: Římskokatolická farnost Český Brod - Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78

Termíny