VII. NOVÝ ZLÍNSKÝ SALON

Volný čas
Letošní přehlídky se účastní necelá stovka umělců pracujících s různými médii z České republiky i Slovenska. V rámci výstavy je udělena tzv. pocta ve formě samostatné výstavy dvěma významným umělcům, Janě Želibské (SK) a Miloši Šejnovi (CZ), kteří, každý jiným způsobem, reflektují ve svém díle vztahy těla a krajiny. Dalším obohacením salonu je výstava světoznámé polské umělkyně Natalie LL, která představuje její zásadní práce ze 70. let 20. století s tématem tělesnosti a erotiky. Vedle kmenových prostor pořadatele – Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v budově 14 v rámci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU – je podstatná část expozice salonu umístěna v 9. etáži budovy 32 bývalého továrního areálu.

Termíny